FRACTIE

Dineke Wagenaar, fractievoorzitter, raadslid

Tytsjerksteradiel moet een bruisende gemeente zijn.

Mijn naam is Dineke Wagenaar. Naast raadslid in Tytsjerksteradiel ben ik tevens fractievoorzitter van de VVD-fractie. Ik woon in Noardburgum en werk als docent maatschappijwetenschappen op het Lauwers College in Buitenpost. Ik ben raadslid en ook ben ik fractievoorzitter van de VVD-fractie. 

We willen onze inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar iedereen beter van wordt, doordat ze bijvoorbeeld banen opleveren. Ook wil de VVD flink inzetten op nieuwbouw van woningen. De VVD wil geen krimp in onze gemeente. “Tytsjerksteradiel moat foarút sjen en mei de tiid meigean”. 

Nevenactiviteiten:
Trouwambtenaar

Sjaak Hoekstra, raadslid

Ondernemers zijn de motor van onze gemeente.

Ik ben Sjaak Hoekstra, 50 jaar, ik woon in Burgum en ik ben gehuwd met Marjan. Wij hebben twee kinderen, Lars (11 jaar) en Bas (9 jaar). Binnen de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel ben ik raadslid namens de VVD.

In het dagelijks leven ben ik salesmanager bij PMF Stalen Masten in Burgum. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar kansen. Deze kansen probeer ik te verzilveren met een mooie opdracht. In mijn werk is het iedere dag weer een feest om werkgelegenheid naar Tytsjerksteradiel te halen. Onze masten en portalen worden gefabriceerd in Burgum en daarna vinden ze hun weg naar klanten in één van de landen in Europa.

Peter van der Werf, burgerlid

Politiek moet helder en transparant zijn voor onze inwoners.

Mijn naam is Peter van der Werf. Ik woon met mijn vrouw Saskia in het mooie Oentsjerk. Ik ben HR-manager bij Sauna Leeuwerikhoeve in Burgum.

Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en specifiek voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Ik wil meedenken over de leefbaarheid in onze gemeente samen met de mienskip. Politiek moet helder en transparant zijn voor de inwoners.

De VVD in onze gemeente wil dualistisch zijn. De VVD durft kritisch te kijken naar plannen wat betreft haalbaarheid, maar ze wil ook een juiste verdeling over alle dorpen, financiele uitgaven in combinatie met effectiviteit. De VVD staat voor vrijheid van keuzes voor iedereen.

Tiemen Jongsma, steunfractielid

Jongeren verdienen een duidelijke stem in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel

Mijn naam is Tiemen Jongsma. Ik woon in Garyp. Ik studeer Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ben ik Algemeen Bestuurslid Politiek JOVD Friesland.

Het mij fantastisch lijkt om via discussie en het afwegen van verschillende argumenten iets te bereiken en betekenen voor onze inwoners.

De VVD de liberale partij is die durft te besturen en met realistische oplossingen komt in plaats van alleen maar te schreeuwen vanaf de zijlijn. Daarnaast is de VVD een partij die niet vastgeroest zit in zijn ideeën en oog houdt voor andere oplossingen. Voor mij is de VVD een volkspartij die niet gebonden is aan de termen links of recht, progressief of conservatief maar bij elk vraagstuk bekijkt wat het beste is voor de bewoners.

Nevenactiviteiten:
* Algemeen Bestuurslid Politiek JOVD Friesland.

Jurre Kamminga, steunfractielid

Met 16 jaar ben ik het jongste kandidaat-raadslid ooit in deze gemeente.

Mijn naam is Jurre Kamminga. Ik woon in Burgum. Ik ben HAVO-scholier op de HAVOTop in Burgum. Ik werk in mijn vrije tijd bij de Poiesz in Burgum.

Ik ben politiek actief omdat ik het belangrijk vind dat ook de jongere generatie in Tytsjerksteradiel hier nog kan blijven wonen en werken in de toekomst. Daar wil ik mij voor inzetten.

De VVD is een liberale partij en dat spreekt mij aan. De overheid stelt zich terughoudend op en zij richt zich hierbij op haar kerntaken. 

Nevenactiviteiten:
* Parttime medewerker bij Poiesz Supermarkten, Burgum

Trienke Wijbenga, steunfractielid

Het is goed wonen in Tytsjerksteradiel.

Ik ben Trienke Wijbenga en ik woon samen met mijn man Jelle en drie kinderen in Gytsjerk. In het dagelijks leven ben ik teammanager se. Ik zit in de schaduw-fractie van de VVD en mag graag meedenken over allerlei onderwerpen, die in het belang zijn van uw en onze woon-, werk- en leefomgeving.

Eerder was ik raadslid voor de VVD in Tytsjerksteradiel van 2002 – 2010.

De VVD wil minder regels en meer vertrouwen in de hardwerkende zorgprofessional.

Lolkje Efdé-Kleefstra, steunfractielid

We moeten niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.

Mijn naam is Lolkje Efdé-Kleefstra. Samen met mijn man Jorrit wonen wij al vele jaren met genoegen in Gytsjerk. Ik ben als staffunctionaris werkzaam geweest bij een dienstverlenende organisatie in de coöperatieve zuivelindustrie. Ik zit in de schaduw-fractie van de VVD en mag graag meedenken over allerlei onderwerpen, die in het belang zijn van uw en onze woon-, werk- en leefomgeving.

Van 2006 tot 2018 zat ik in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en van 2010 tot 2018 was ik fractievoorzitter en lid van het presidium. In 2010 en 2016 was ik lid van de Vertrouwenscommissie (nieuwe burgemeester).

De VVD staat voor een sterk en solide financieel beleid van de gemeente en vindt dat we niet meer geld moeten uitgeven dan er binnenkomt.

Irene Rutte-Schipper, steunfractielid

Tytsjerksteradiel heeft alles wat Friesland mooi maakt.

Mijn naam is Irene Rutte. Samen met mijn man Huub woon ik met veel plezier in Burgum. Ik ben werkzaam als secretaresse bij een praktijk voor fysiotherapie.

Complete VVD-Kieslijst

Een mooie groep kandidaten met leeftijden tussen 16 en 80 jaar

Tijdens de ALV van de VVD in Tytsjerksteradiel op 23 november 2022 hebben de leden de volgende VVD-kieslijst vastgesteld.

1. Dineke Wagenaar (30 jaar*), Noardburgum

2. Sjaak Hoekstra (48 jaar*), Burgum

3. Tiemen Jongsma (18 jaar*), Garyp

4. Peter van der Werf (63 jaar*), Oentsjerk

5. Jurre Kamminga (16 jaar*), Burgum

6. Trienke Wijbenga (44 jaar*), Gytsjerk

7. Lolkje Efde-Kleefstra (76 jaar*), Gytsjerk

8. Irene Rutte (66 jaar*), Burgum

9. Sipke Castelein 80 jaar*), Aldtsjerk

10. Hans van Woerden (73 jaar*), Suwald

11. Henk Schenk (67 jaar*), Earnewald

12. Johannes Bosgra (42 jaar*), Burgum

*de genoemde leeftijden zijn hier opgenomen in maart 2022 (gemeenteraadsverkiezingen)

Vereniging en Bestuur

De leden vormen het hoogste orgaan binnen de VVD.

De VVD Tytsjerksteradiel, VVD Achtkarspelen en VVD Smallingerland maken deel uit van het Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden. Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden is de officiële vereniging, waarvan onze leden lid zijn. De gegevens van het bestuur en de verenigingsstructuur vind u op www.vvddefryskewalden.nl.

Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden

Verenigingssecretariaat: Zegge 7, 9285 LS Buitenpost
Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD
E-mail: vvddefryskewalden@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
* Voorzitter: Rob Meppelink
* Secretaris: Swen Veenstra
* Penningmeester: Rompt Lijzenga
* Bestuursadviseur: Marco Molhoek
* Bestuursadviseur: Sjaak Hoekstra