Contact opnemen

Contact

Kandidaat raadsleden, raadsperiode 2018 - 2022:

Dineke Wagenaar
lijsttrekker, 1e kandidaat op de kandidatenlijst
dineke@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 49 00 07 55

Sjaak Hoekstra
2e kandidaat op op de kandidatenlijst
sjaak@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 15 15 17 80

Nynke Koopmans
3e kandidaat op de op kandidatenlijst
NKoopmans@t-diel-info.nl, telefoon (0511) 43 26 01

Wil je meer weten? Heb je een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in. De huidige fractie (2014-2018) wordt gevormd door mevrouw Lolkje Efdé, mevrouw Nynke Koopmans en de heer Thorwald van der Tooren. 


Fractie VVD Tytsjerksteradiel

Lolkje Efdé
raadslid en fractievoorzitter
LEfde@t-diel-info.nl, telefoon (058) 256 24 62

Nynke Koopmans
raadslid
NKoopmans@t-diel-info.nl, telefoon (0511) 43 26 01

Thorwald van der Tooren
raadslid
Tvandertooren@t-diel-info.nl, telefoon (06) 54 71 67 37

Heeft u een brandende vraag aan de fractie of wilt u uw visie samen met de fractie bespreken? Dat kan! Regelmatig ontvangt de VVD fractie belangengroepen of individuele burgers tijdens een fractievergadering. Wilt u ook een keer onze gast zijn? Mail dan naar

LEfde@t-diel-info.nl of neem contact op met één van de raadsleden.


Bestuurs- en verenigingszaken

VVD Tytsjerksteradiel, VVD Smallingerland en VVD Achtkarspelen zijn

onderdeel van Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden


Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden
Verenigingssecretariaat, Uterwei 20, 9284 XL Augustinusga
Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD De Fryske Walden

E-mail: vvddefryskewalden@gmail.com

Voorzitter: Johannes Bosgra, j.bosgra@bosgraonderzoek.nl

*
*