Contact opnemen

Contact

raadsleden, raadsperiode 2018 - 2022:


Dineke Wagenaar
fractievoorzitter
dineke@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 49 00 07 55

Nynke Koopmans
raadslid
n.koopmans.vvd@t-diel.nl, telefoon (0511) 43 26 01

Sjaak Hoekstra
raadslid
sjaak@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 15 15 17 80


Wil je meer weten? Heb je een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.


Heeft u een brandende vraag aan de fractie of wilt u uw visie samen met de fractie bespreken? Dat kan! Regelmatig ontvangt de VVD fractie belangengroepen of individuele burgers tijdens een fractievergadering. Wilt u ook een keer onze gast zijn? Neem dan contact op met één van de raadsleden.


Bestuurs- en verenigingszaken

VVD Tytsjerksteradiel, VVD Smallingerland en VVD Achtkarspelen zijn

onderdeel van Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden


Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden
Verenigingssecretariaat, Uterwei 20, 9284 XL Augustinusga
Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD De Fryske Walden

E-mail: vvddefryskewalden@gmail.com

Voorzitter: Johannes Bosgra, j.bosgra@bosgraonderzoek.nl