Contact opnemen

Contact

raadsleden, raadsperiode 2018 - 2022:


Dineke Wagenaar
fractievoorzitter
dineke@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 49 00 07 55

Sjaak Hoekstra
raadslid
sjaak@vvdtytsjerksteradiel.nl, telefoon (06) 15 15 17 80

Wil je meer weten? Heb je een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Heeft u een brandende vraag aan de fractie of wilt u uw visie samen met de fractie bespreken? Dat kan! Regelmatig ontvangt de VVD fractie belangengroepen of individuele burgers tijdens een fractievergadering. Wilt u ook een keer onze gast zijn? Neem dan contact op met één van de raadsleden.


Bestuurs- en verenigingszaken

VVD Tytsjerksteradiel, VVD Smallingerland en VVD Achtkarspelen zijn

onderdeel van Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden


Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden
Verenigingssecretariaat, Zegge 7, 9285 LS Buitenpost
Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD De Fryske Walden

E-mail: vvddefryskewalden@gmail.com

Voorzitter: Rob Meppelink, rob.meppelink.tfw@zonnet.nl

*
*

Lees onze voorwaarden: Cookie Protocol en Privacy Protocol