AGENDA

VERGADERAGENDA

Vrijwel iedere maand komt de raad bijeen om te praten over actuele thema's of besluiten te nemen in het belang van onze inwoners. Dit geschiedt in de reguliere raadsvergaderingen.

Daarnaast zijn er nog informatieve bijeenkomsten (Iepen Poadium) en fractievergaderingen. 


2023

1e kwartaal

donderdag 26 januari 2023, raadsvergadering
donderdag 23 februari 2023, raadsvergadering
donderdag 23 maart 2023, raadsvergadering

2e kwartaal
donderdag 20 april 2023, raadsvergadering

donderdag 25 mei 2023, raadsvergadering

donderdag 22 juni 2023, raadsvergadering

3e kwartaal
donderdag 13 juli 2023, raadsvergadering (kadernota)
donderdag 21 september 2023, raadsvergadering

4e kwartaal
donderdag 12 oktober 2023, raadsvergadering
donderdag 2 november 2023, raadsvergadering (begroting)
donderdag 23 november 2023, raadsvergadering

donderdag 14 december 2023, raadsvergadering

Heeft u een brandende vraag aan de fractie of wilt u uw visie samen met de fractie bespreken? Dat kan! Regelmatig ontvangt de VVD fractie belangengroepen of individuele burgers tijdens een fractievergadering. Meestal hebben wij onze fractievergadering twee weken voor de reguliere raadsvergadering. Wilt u ook een keer onze gast zijn? Neem dan van te voren contact op met één van de raadsleden.

WAT gaan we DOEN!

  • Verbeterde dienstverlening
  • Woningbouw
  • Jeugd en jongeren
  • Economie aanjagen
  • Realistisch duurzaamheidsbeleid
  • Activiteiten ontwikkelen
  • Lage lasten voor inwoners

Verbeterde dienstverlening

Afvalcontainer weer één keer per twee weken legen. Meer kwaliteit bij plantsoenen en gazons.

Openingstijden en dienstverlening moet nog meer worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Wij willen dat er meer aandacht is voor nette plantsoenen. Ook willen we dat de tevredenheid bij onze inwoners over het maaibeleid toeneemt. Wij willen dat de afvalcontainer weer één keer per twee weken wordt geleegd.

Lees meer

Woningbouw

Snel woningkavels klaar maken. Woningbouw in alle dorpen. Bouwen, bouwen, bouwen!!

Wij willen dat er versneld bij alle dorpen nieuwe woningen worden gebouwd. Hier wordt volop aandacht geschonken aan woonruimte voor jongeren en ouderen.

Lees meer

Jeugd en jongeren

Volop kansen geven aan onze jeugd en jongeren. De jongeren op de kieslijst van de VVD kennen de denkwijze van jongeren.

We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat betekent dat er voldoende banen en betaalbare starterswoningen moeten zijn.

In de top 5 van onze kandidatenlijst treffen we drie mensen van jonge leeftijd aan (Dineke Wagenaar - 30 jaar, Tiemen Jongsma - 18 jaar en Jurre Kamminga - 16 jaar), die de mening van jongeren op een sublieme wijze kunnen verwoorden in de gemeenteraad. Overigens zijn alle leeftijdsklassen goed vertegenwoordigd op onze kieslijst. De jongste kandidaat is 16 jaar. De oudste kandidaat is 80 jaar. En alles wat daar tussen zit.

Lees meer

Economie aanjagen

Snel bedrijfskavels klaarmaken en in de markt zetten. Volop ruimte geven aan onze ondernemers.

Wij willen dat er bij de meeste dorpen naar schaalgrootte ruimte komt voor ondernemingen. We willen nieuwe bedrijven verwelkomen en daarmee banen creëren. We blijven ons inzetten voor minder regels voor ondernemers.

Lees meer

Realistisch duurzaamheidsbeleid

Haalbaar en betaalbaar is uitgangspunt. Geen dwang vanuit gemeente bovenop Rijksbeleid. Geen zonneparken op landbouwgrond.

Wij willen niet dat inwoners en ondernemers worden gedwongen om duurzame stappen te zetten bovenop landelijk beleid. Wij vinden dat zonnepanelen op daken moeten worden aangebracht, zodat er geen wildgroei aan zonneparken ontstaat.

Lees meer

Activiteiten ontwikkelen

Inwoners verdienen een snel antwoord of hun idee steun krijgt vanuit de gemeente.

Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Wij willen dat ideeën vanuit onze inwonersondernemers, dorpsbelangen op een duidelijke manier worden behandeld door de raad.

Lees meer

Lage lasten voor inwoners

Geen tussentijdse verhoging van de OZB-opbrengst

Wij vinden een (tussentijdse) verhoging van de OZB-opbrengst bovenop de inflatiecorrectie geen gesprekspunt.

Lees meer

Testimonials