DIT Willen WE VOOR U BETEKENEN

Economie aanjagen

Meer werk. Meer banen. Meer aandacht voor de agrarische, toeristische en recreatieve sector.

Verantwoord met geld omgaan

We gaan niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. We willen de huidige schuld van 55 miljoen voor een groot deel wegwerken

Woningbezit mogelijk maken

Geen monumentenregeling. Geen welstandseisen. Voldoende bouwkavels. Lage woonlasten.

AZC afbouwen

Het AZC is destijds verwelkomd als een tijdelijke voorziening. Na 20 jaar mag een andere gemeente het stokje overnemen..

Ruimte en vertrouwen geven

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel

De jeugd heeft de toekomst

Het is zo belangrijk dat de jeugd behouden blijft voor onze mooie gemeente

HET VVD TYTSJERKSTERADIEL TEAM

De VVD Tytsjerksteradiel vindt dat u heel goed zelf uw keuzes kunt maken. Het gemeentelijk apparaat moet daarvoor klein, accuraat en efficiënt zijn. Kansen voor een betere toekomst voor ons allemaal pakken we samen op. Niet onnodig praten maar gewoon doen

Wij gaan voor u aan de slag

Dineke Wagenaar
raadslid VVD, fractievoorzitter

Tytsjerksteradiel moet een bruisende gemeente zijn. Een gemeente met veel bedrijvigheid en activiteiten.

Sjaak Hoekstra
raadslid VVD

Ondernemers zijn de motor van onze gemeente; we betalen in onze gemeente de meeste OZB, dat moat oars!

Lolkje Efdé-Kleefstra
schaduw-fractie

Een scherpe analyse op het financieel beleid van onze gemeente.

Trienke Wijbenga
schaduw-fractie

Het is goed wonen in Tytsjerksteradiel. Dat moat sa bliuwe.

Richard Brouwer
schaduw-fractie

Meer activiteit op de Burgumermar is goed voor de lokale economie.

Vereniging en Bestuur
voorzitter: Rob Meppelink

De leden vormen het hoogste orgaan binnen de VVD.

DOE MEE!!!

WORD EEN TROTSE  VRIJWILLIGER

We leven in een gaaf land. Een land waarin je volop kansen krijgt en mee kunt doen. Ook bij de VVD. Laat je stem horen, denk mee en doe mee. Help ons Tytsjerksteradiel nog mooier maken. Kijk onder contact voor een telefoonnummer of een e-mailadres van één van de fractieleden. We zien er naar uit om kennis met je maken. 

LAATSTE NIEUWS

Lees hier het laatste nieuws over de VVD Tytsjerksteradiel.

Raadslid Nynke Koopmans stapt uit VVD-fractie.

Raadslid Nynke Koopmans-Van der Veen heeft op vrijdag 4 oktober 2019 haar VVD-lidmaatschap beëindigd. Ze gaat als zelfs...
Lees meer