DIT Willen WE VOOR U BETEKENEN

Economie aanjagen

Meer werk. Meer banen. Meer aandacht voor de agrarische, toeristische en recreatieve sector.

Verantwoord met geld omgaan

We gaan niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. We willen de huidige schuld van 55 miljoen voor een groot deel wegwerken

Woningbezit mogelijk maken

Geen monumentenregeling. Geen welstandseisen. Voldoende bouwkavels. Lage woonlasten.

AZC afbouwen

Het AZC is destijds verwelkomd als een tijdelijke voorziening. Na 20 jaar mag een andere gemeente het stokje overnemen..

Ruimte en vertrouwen geven

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel

De jeugd heeft de toekomst

Het is zo belangrijk dat de jeugd behouden blijft voor onze mooie gemeente

STEMGEDRAG TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN VERSUS GEMEENTERAAD

Totaal aantal kiezers in 2017

0

Gestemde kiezers 2017

0

Stemmen voor VVD

0

Verwachte gemeenteraadszetels

0

HET VVD TYTSJERKSTERADIEL TEAM

De VVD Tytsjerksteradiel vindt dat u heel goed zelf uw keuzes kunt maken. Het gemeentelijk apparaat moet daarvoor klein, accuraat en efficiënt zijn. Kansen voor een betere toekomst voor ons allemaal pakken we samen op. Niet onnodig praten maar gewoon doen

Wij gaan voor u aan de slag

Dineke Wagenaar
lijsttrekker

Tytsjerksteradiel moet een bruisende gemeente zijn. Een gemeente met veel bedrijvigheid en activiteiten.

Sjaak Hoekstra
kandidaat-raadslid 2018-2022

Ondernemers zijn de motor van onze gemeente; we betalen in onze gemeente de meeste OZB, dat moat oars!

Nynke Koopmans-van der Veen
kandidaat-raadslid 2018-2022

Volop aandacht voor toerisme, recreatie en onze agrarische sector. Maar ook uiterst kritisch op onnodige regelgeving.

Richard Brouwer
kandidaat-raadslid 2018-2022

Meer activiteit op de Burgumermar is goed voor de lokale economie.

Lolkje Efdé-Kleefstra
kandidaat-raadslid 2018-2022

Een scherpe analyse op het financieel beleid van onze gemeente.

Trienke Wijbenga
kandidaat-raadslid 2018-2022

Het is goed wonen in Tytsjerksteradiel. Dat moat sa bliuwe.

Vereniging en Bestuur
voorzitter: Johannes Bosgra

De leden vormen het hoogste orgaan binnen de VVD.

DOE MEE!!!

WORD EEN TROTSE  VRIJWILLIGER

We leven in een gaaf land. Een land waarin je volop kansen krijgt en mee kunt doen. Ook bij de VVD. Laat je stem horen, denk mee en doe mee. Help ons Tytsjerksteradiel nog mooier maken. Kijk onder contact voor een telefoonnummer of een e-mailadres van één van de fractieleden. We zien er naar uit om kennis met je maken. 

LAATSTE NIEUWS

Lees hier het laatste nieuws over de VVD Tytsjerksteradiel.

De belangrijkste standpunten van de VVD Tytsjerksteradiel

Op woensdag 21 maart 2018 mag u naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad en meebepalen hoe onze gemeente er in de to...
Lees meer